Alla Plaude | Par mani
204
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-204,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Par mani

Esmu psiholoģe (Dr. psych.) ar specializāciju “Skolas un ģimenes psihologs”, kā arī iegūta psihoterapeita kvalifikācija psihodinamiskajā psihoterapijā, smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja un supervizore.

 

DARBA VALODAS:

Latviešu un krievu valodas

Izglītība – SV

No 2013. – 2015. gada supervizora apmācības Viļņas Universitātes Medicīnas fakultātes psihiatrijas klīnikā (Training og Teacher and Sipervisors of Psychodynamic Psychotherapy)

 

 2012. gads – LU Psiholoģijas zinātņu doktora grāds personības psiholoģijā

 

2012. gads – RPIVA bakalaura grāds pedagoģijā un kvalifikācija „Pirmskolas un sākumskolas skolotājs”

 

2010. gads – Viļņas Universitātes Medicīnas fakultātes psihiatrijas klīnikas psihoterapeita kvalifikācija „Individuālā psihodinamiskā psihoterapija”

 

2003.gads –sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā

 

2001.gads – bakalaura grāds psiholoģijā un kvalifikācija „Skolas un ģimenes psihologs” (2001)

Papildus izglītība

2015 – līdz šim brīdim viesdocente Aizsardzības Akadēmijā kurss “Komunikāciju prasmju paaugstināšana”
2012. – līdz šim brīdim RISEBA viesdocente
2012.- līdz šim brīdim Pumpuru vidusskolas skolotāja
2011. – līdz šim brīdim RPIVA docente
2010. – 2013. NVA lektore – konkurētspējas paaugstināšanas kursi bezdarbniekiem
2006. – līdz šim brīdim Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL (iepriekš SIA Master Class Style) lektore – konkurētspējas paaugstināšanas kursi, semināri, grupu treniņi
2005. – līdz šim brīdim psihologa/psihoterapeita privātprakse
2007. – līdz šim brīdim žurnāla „Psiholoģija ģimenei un skolai” redaktore

2005. – 2007. gadam žurnāla „Psiholoģija ģimenei un skolai” galvenā redaktore
2004. – 2009. gadam RPIVA – lektore
2004. – 2006. gadam RPIVA Organizācijas psiholoģijas katedras vadītāja
2004. – 2007. gadam BSA (BKA) lektore
2003.-2007. gadam psiholoģijas skolotāja Jūrmalas Pumpuru vidusskolā
2003.-2004. vēstures skolotāja Jūrmalas Kauguru vidusskola
2002. – 2004. gadam RPIVA – lektore/ asistente
2001. – 2004. Jūrmalas Pumpuru vidusskolā psihologs, psiholoģijas skolotāja
2000. – 2002. JSPPC (Jūrmalas skolu psihologu Centrs) psihologs

Papildus izglītība/kursi

2016.05.05. Bērnu vardarbība skolā.

 

No 2015.11.04. Apmācības smilšu terapijā.

 

2015.12.22. seminārs „Ievads projekta vadībā (eTwinning)

 

2015.10.30. seminārs „Atzinumu sagatavošana”

 

2015.10.28. seminārs „Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā”

 

2015.10.28.seminārs „IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”

 

2013-2015.gads Supervizora apmācību programma Lietuvas Universitātē (60 KP), kvalifikācija – supervizors

 

2003.gads – pēcdiploma izglītība S-Pēterburgas Akmeoloģijas akadēmijā specializācija „Psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika”

 

2001. gads – pēcdiploma izglītība S-Pēterburgas Akmeoloģijas akadēmijā specializācija „Psihologs-akmeologs”(pieaugušo izglītība)

Zinātnisko pētījumu prezentācijas konferencēs

Sarma, L.& Plaude, A. (2016). Pedagoga un vecāku attieksmes un gaidu saistība ar skolēna pašizjūtas faktoriem. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 9. Starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums. Rīga: RPIVA, 363 lpp.

 

Plaude, A. & Kālis, E.(2013). Radošums un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. 17. Starptautiskā kreativitātes konference, Rīga.

 

Plaude, A., Roze, J. & Roze, J. (2012). Kreativitātes stili un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. 16. Starptautiskā kreativitātes konference, Rīga.

 

Plaude, A. (2012). Intelekts, stresa pārvarēšana un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarbniekiem. Latvijas Universitātes 70. konference.

 

Plaude, A., & Rascevska, M. (2011). Psychometric properties of R. Plutchik’s Life Style Index (LSI) for Latvian. Individual Presentation Abstracts of the 11th European Conferenceon Psychological Assessment. Riga.

 

Plaude, A., & Rascevska, M. (2011). How cognitive ability, emotional intelligence, defense mechanisms and coping predict  unemployment. The 12 European Congress of Psychology Istanbul.

 

Raščevska, M., & Plaude, A. (2009). Gifted StudentsProfiles of Analytical, Practical and Emotional Intelligence and everyday Creativity. 2nd International conference: Gifted Children: Challenges and Possibilities.

 

Plaude, A. (2009). Bezdarbnieku un strādājošo emocionālais un analītiskais intelekts.Latvijas Universitātes 67. konference.

 

Plaude, A., & Rascevska, M. (2008). Adaptation of Defense Style Oestionnaire in Latvia. XXIX Internacionālais kongress psiholoģijā, Berlīne.

 

Plaude, A. (2008). Bezdarbnieku sociālais un psiholoģiskais raksturojums.Latvijas Universitātes 66. Konference.

 

Plaude, A., & Raščevska, M.(2007). Aizsardzības stilu aptaujas adaptācija Latvijas kultūrvidē. Latvijas Universitātes 65. konference.

 

Plaude, A. (2006).Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi un emocionālā inteliģence: teorētiskais pārskats.Latvijas Universitātes 64. konference.

 

Plaude, A., Raščevska, M. (2006). M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas adaptācija Latvijā.VII Starptautiskā Baltijas konferencē Rīgā.

Zinātnisko publikāciju saraksts

Plaude, A.(2016). Ceturtās klases skolēnu mācību sasniegumu un problēmsituāciju pārvarēšanas īpatnību mijsakarības mācību procesā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 606 lpp.

 

Sarma, L.& Plaude, A. (2016). Pedagoga un vecāku attieksmes un gaidu saistība ar skolēna pašizjūtas faktoriem. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 9. Starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums. Rīga: RPIVA, 363 lpp.

 

Griškēviča, I., Koļesovs, A., Plaude, A., & Strika, E. (2013). Vecāka gadagājuma iedzīvotāju kognitīvo spēju kvalitātes novērtējums. Pētījuma veicējs: Biedrība „Izglītības informācijas aģentūra”. Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkuma „Pētījumu veikšana par Rīgas iedzīvotāju veselības paradumiem.

 

Plaude, A. (2013). Kreativitātes stilu un stresa pārvarēšanas saistība pieaugušo grupā. Radoša personība, 11, 95-103. [Relationship Between Creativity style and Stress Coping Strategies in an Adult Group. Creative Personality, 11, 95-103. Collection of Internationally Reviewed Scientific Papers, RPIVA, Riga].

 

Plaude, A., Roze, J. & Roze, J. (2012). Kreativitātes stili un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. Radoša personība. 10, 66-75. [Creativity Styles and Psychological Defense Mechanisms: Theoretical and Empirical Insights. Creative Personality, 10, 66-75. Collection of Internationally Reviewed Scientific Papers, RPIVA, Riga].

 

Plaude, A., & Raščevska, M. (2011). The association of cognitive abilities, emotional intelligence, defense mechanisms and coping with employment and unemployment. Baltic Journal of Psychology, 12 (1, 2), 83–101.

 

Plaude, A., & Raščevska, M. (2008). M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā. Latvijas Universitātes raksti, 729. Sējums. Psiholoģija. Rīga: LU Apgāds.

Citas publikācijas

Sarma, L.& Plaude, A. (2016). Pedagoga un vecāku attieksmes un gaidu saistība ar skolēna pašizjūtas faktoriem. Omni Scriptum GmbH & Co. KG, GlobeEdit, 126 lpp.

 

Plaude, A. (2016). Bērns starp pieaugušajiem. Rokasgrāmata skolotāja. Zvaigzne ABC, 135,lpp.

 

Populārzinātniskas publikācijas

Plaude, A. (2011). Vienam – sasniegumi, citam – galvassāpes. Skolotāja almanahs/ Sākums, 6,16 -18, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2011). Attīstām un pilnveidojam. Skolotāja almanahs/ Sākums, 4, 24 -26, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2011). Mācīsimies jautāt. Skolotāja almanahs/ Sākums, 3, 24 -25, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2011). Domāt par mirkli. Skolotāja almanahs/ Sākums, 2, 20 -21, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2011). Mācību stunda psiholoģijā. Skolotāja almanahs/ Sākums, 1, 13 -14, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2010). Vardarbība skolā. Skolotāja almanahs/ Sākums, 6, 26 -29, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2010). Būt pozitīviem. Skolotāja almanahs/ Sākums, 3, 16 -19, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2010). Svarīgi ir veidot sadarbību. Skolotāja almanahs/ Sākums, 2, 9 -12, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2008). Mācīties ieraudzīt pasauli. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 1 (61), 9-12, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2007). Vai bērns tiešām ir hiperaktīvs. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 3 (10 -11), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2007). Vai bērns tiešām ir hiperaktīvs. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 3 (10 -11), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2007). Bērns grūtā situācijā. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 2 (11 – 13), Zvaigzne ABC.

Plaude, A. (2007). Bērns grūtā situācijā. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 2 (11 – 13), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2007). Kā iepazīt sevi un apkārtējos. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 1 (8 – 9), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2006). Centīgie vecāki. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 6 (15 -17), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2006). Skices no sākumskolēnu psiholoģiskās ābeces. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 5 (30.-32), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2006). Tikšanās ar sevi: kur esmu Es? Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 3 (4 – 6), Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2006). Vai uzvedības problēma tiešām ir problēma? Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 2 (10 – 12), Zvaigzne ABC.Plaude, A. (2005). Augļa attīstība grūtniecības laikā. Psiholoģija ģimenei un skolai. 3, 26 – 30, HROFT.

 

Plaude, A. (2004). Par vardarbību ģimenē un skolā. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 5, 8 – 9, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2004). Kā padarīt ikdienu skaistāku. Sākums. Metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, 4, 8 – 10, Zvaigzne ABC.

 

Plaude, A. (2004). Sociāli psiholoģiskais treniņš palīgos skolotājiem. Psiholoģija mums, 6, 48 – 52, HROFT.

 

Plaude, A. (2004). Bailes un trauksme, to pārvarēšanas paņēmieni (nobeigums). Psiholoģija mums, 5, 6 – 10, S/O juristu ģilde “ŽURNĀLS”.

Dalība asociācijās

LPB Eiropas Psihoterapijas asociācija (EPA)

 

Latvijas Psihodinamiskās Psihoterapijas biedrība

 

Latvijas psihoterapijas biedrība

 

Latvijas Psihologu biedrība

 

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrība